banner van der zalmbanner van der zalmbanner van der zalm
Bekijk meer van Aannemingsbedrijf van der Zalm

In ere herstellen

Restauratie is de kunst van het in ere herstellen. Dat is niet hetzelfde als in oude staat terug brengen, maar een kwestie van oude tijden doen herleven volgens de bouwnormen en –mogelijkheden van nu. Bij Aannemingsbedrijf Van der Zalm zetten we er als geen ander op in om eer en recht te doen aan de historische bouwwerken en monumentale panden die wij restaureren.

Materialen en methoden


Restauratie behelst soms onderhoud aan historische panden en soms een volledige verbouwing. Bij Aannemingsbedrijf Van der Zalm kunt u voor alle soorten en vormen van restauratie terecht. Welke opdracht wij ook uitvoeren, steevast doen wij dat met oog op de authenticiteit van het pand en met een verantwoorde wijze van restauratie. Wij verdiepen ons daarbij in het gebruik van historisch verantwoorde materialen en bouwmethoden, maar letten ook op de eisen van nu als het gaat om veiligheid, uitvoering en oplevering. Zo kijken we altijd of de oude materialen wel voldoen aan de hedendaagse bouwnormen en isoleren wij waar mogelijk. Zo is restauratie niet alleen een kwestie van ‘in ere herstellen’, maar ook van herbestemmen voor de toekomst.

Merken waar wij mee werken